Cấu hình tản nhiệt

Chi phí dự tính:
1. Case - Thùng máy
2. Laptop Dell
3. VGA Card
Tìm linh kiện