Xây dựng cấu hình

Chi phí dự tính:
1. CPU - Bộ vi xử lý
2. Mainboard
3. Nguồn PSU
4. Ram
5. SSD
6. HDD
7. Case - Thùng máy
Tìm linh kiện